Zicht krijgen wat van toepassing is

Aandachtspunten

Acties

Met betrekking tot soort onderneming, vergunningen etc

Onderzoek de wettelijke kaders voor het starten/uitvoeren van de ondernemingen.

Met betrekking tot type dienstverlening

Onderzoek de voorwaarden waaronder de produkten/diensten in de markt aangeboden mogen/kunnen worden.

Met betrekking tot deskundigheid medewerkers, vakbekwaamheid

Onderzoek de vereisten waaraan medewerkers en organisatie moeten voldoen om aan het bedrijfsproces deel te nemen (rolafhankelijk)

Administratieve verplichtingen waaraan voldaan moet worden.

Onderzoek registratieplicht voor specifieke gebruikte, verwerkte en/of afgeleverde producten/diensten

Inrichting ICT en Data/privacy bescherming

antw 5