Erfbelasting verlagen door nalatenschap planning

zicht op vererving nalatenschap

“Het leven is niet eeuwig en eindigt meestal onverwacht;

en soms zelfs tijdens het leven, raak je de grip hierop kwijt.

Sta stil bij de mogelijke gevolgen en demp onnodige financiële last.”

Vraag is:  hoe?

Hoeveel erfbelasting afgerekend moet worden is geheel afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de verdeling over de erfgenamen (partner, kinderen, kleinkinderen etc.).  Door daarbij gerichte keuzes te maken en dat in testamenten te laten vastleggen, is het zeker mogelijk om die erfbelasting aanzienlijk te verminderen en dat verschil binnen de familie te houden.

Terwijl het al bij een kleine nalatenschap van € 100.000 al enkele duizenden euro’s  kan betekenen, is er over het algemeen maar weinig aandacht voor. 

Recente ervaringen met nalatenschappen en erfbelasting hebben geleid tot het ontwerpen en bouwen van enkele rekenmodules *) die met de  verschillende variabelen  helpt bij het vinden van alternatieve verdelingen met lagere belastingdruk.

Onder  “Zicht op vererving nalatenschap”  staat een toelichting  die ook  gratis is te downloaden.  Onder aparte kopjes worden deze rekenmodules beschreven. 

Nieuwsgierig of een van deze rekenmodules u wel zou kunnen helpen met het aanreiken van alternatieven om die erfbelasting te verlagen, dan kunt u die module downloaden, tegen een kleine kostenvergoeding en een kleine directe donatie **) aan een goed doel als “Oud geld helpt jong leven”. 

De rekenmodellen kunnen ook gebruikt worden bij de aangifte erfbelasting voor de berekening van de af te rekenen erfbelasting.

 

 

*) De uitkomsten worden bepaald door de nauwkeurigheid van de ingevoerde variabelen en waarden. 

 **) Het project ‘Oud geld helpt jong leven’  wil gebruikers van de modules overhalen met kleine donaties een bijdrage te leveren voor studies en onderzoek naar erfelijke metabole ziekten: Stichting Metakids.