Erfbelasting verlagen door nalatenschap planning

zicht op vererving nalatenschap

“Het leven is niet eeuwig en eindigt meestal onverwacht;

en soms zelfs tijdens het leven, raak je de grip hierop kwijt.

Sta stil bij de mogelijke gevolgen en demp onnodige financiële last.”

Vraag is:  hoe?

Met een goed testament!

Hoeveel erfbelasting afgerekend moet worden is geheel afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de verdeling over de erfgenamen (partner, kinderen, kleinkinderen etc.).  Door daarbij gerichte keuzes te maken en dat in testamenten te laten vastleggen, is het zeker mogelijk om die erfbelasting aanzienlijk te verminderen en dat verschil binnen de familie te houden.

Terwijl het  bij een kleine nalatenschap van € 100.000 al enkele duizenden euro’s  kan betekenen, is er volgens publicaties van ouderenorganisaties over het algemeen bij de senioren maar weinig aandacht voor. 

Recente ervaringen met nalatenschappen en erfbelasting hebben geleid tot het ontwerpen en bouwen van enkele rekenmodules *) die met de  verschillende variabelen  helpen bij het vinden van alternatieve verdelingen met een lagere belastingdruk.

In onze aanpak “Zicht en Grip op uw nalatenschap” benoemen we een zestal situaties, waarin een testament sturend kan zijn voor de verdeling van de nalatenschap en vermindering van erfbelasting.

 

De brochure “Zicht  en Grip op vererving  van uw nalatenschap” is  gratis te downloaden, daarin worden  deze rekenmodules kort beschreven.

De rekenmodules bevatten een leidraad en een eenvoudig voorbeeld dat u verder geheel kunt omzetten naar uw persoonlijke situatie en wensen. Een beschrijving van elke module (als PDF) kan gratis gedownload worden zodat duidelijk wordt of de uitwerking aansluit bij de persoonlijke situatie.

 Alleen voor het gebruik van de rekenmodules wordt een kleine vergoeding gevraagd en gedurende de introductieperiode tot 1 juli 2022 is dit miniem.

Nieuwsgierig of een van deze rekenmodules u wel zou kunnen helpen met het aanreiken van alternatieven om die erfbelasting te verlagen, dan kunt u die module downloaden, tegen een kleine kostenvergoeding en een kleine directe donatie **) aan een goed doel als “Oud geld helpt jong leven”. De rekenmodellen kunnen ook gebruikt worden bij de aangifte erfbelasting voor de berekening van de af te rekenen erfbelasting.

De modules zijn Excel bestanden. Voor particulieren die geen MS Word en Excel programma op hun computer of tablet hebben is er gratis een eenvoudige versie beschikbaar op internet.  Voor meer uitleg : Zie www.seniorweb.nl/artikel/beginnen-met-excel-online

Op www.seniorweb.nl  vindt u nog veel meer praktische tips over omgaan met computers, tablets etc. 

“Oud geld helpt jong leven”

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze modules uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te doen. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u kunt een module downloaden met  een korting van €  5,- !!