Module Ak Planning voor alleenstaande ouder

Module AK Overlijden van alleenstaande gescheiden ouder

Laten zien wat de uitkomsten kunnen zijn van de verdeling van het vermogen ingeval van het overlijden van een alleenstaande ouder met kinderen. Deze systematiek kan ook gevolgd worden voor een ouder, waarbij de eerder overleden partner weinig tot geen vermogen naliet en er dus geen erfschulden aan kinderen open staan.

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel ” en onder ‘belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook  om geen onjuiste conclusies te trekken.

De beschrijving is te downloaden via de download pagina en de rekenmodule Ak vanaf de producten pagina.

Voorbeeld in rekenmodule AK

In dit rekenmodel is een voorbeeld opgenomen, waarin is uitgegaan van een woning, met een
kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal €  280.000. Er zijn 3 kinderen ( 1 overleden met 2 kinderen) en nog 3 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

Uitwerking met wettelijke verdeling

Als de wettelijke verdeling van toepassing is, dus de nalatenschap wordt verdeeld over alleen de
kinderen dan komt de erfbelasting uit op ca € 23.600,

Uitwerking met afwijkende verdeling in een testament.

Wanneer testamentair bepaald wordt dat ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen een aandeel ontvangen ter grootte van de vrijstelling, dan wordt de erfbelasting ca € 8.000 lager.

Uitsluitend te gebruiken binnen de familiekring van de koper en niet overdraagbaar aan derden.

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te doen. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u kunt deze module downloaden voor slechts € 5  in plaats van € 10 !!