Module Ak Planning voor alleenstaande ouder

Module AK Overlijden van alleenstaande gescheiden ouder

Voorbeeld in dit rekenmodel

In dit rekenmodel is een voorbeeld opgenomen, waarin is uitgegaan van een woning, met een
kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal €  280.000. Er zijn 3 kinderen ( 1 overleden met 2 kinderen) en nog 3 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

Uitwerking volgens wettelijke verdeling

Zonder testament of met een testament dat de wettelijke verdeling hanteert,  dan zijn de 2 kinderen ( elk  € 93.333) en 2  kinderen van het overleden kind ( samen € 93.333)  de erfgenamen, en is ca € 23.400 aan erfbelasting verschuldigd.

Uitwerking met aangepaste verdeling

Wanneer testamentair bepaald wordt dat ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen een aandeel ontvangen en wel ter grootte van de vrijstellingen, dan wordt de erfbelasting ca € 8.000 lager.  Het loont dus zeker om hier aandacht aan te schenken.

Door tijdens leven al enkele (papieren) schenkingen te doen kan de toekomstige aanslag erfbelasting aanzienlijk verminderd worden.

Omzetten naar uw persoonlijke situatie

Door de in de module uw vermogenscomponenten, erfgenamen en testamentaire wensen in te vullen, krijgt u in beeld hoe de mogelijke verdeling en daaruit voortvloeiende erfbelasting zal uitvallen en welke ruimten er zijn om die erfbelasting te verlagen. 

Belangrijke aandachtspunten

Overleg met de notaris of de gemaakte keuzes juist zijn alvorens een en ander in het testament
vast te leggen dan wel dit te laten aanpassen. Mogelijk dat sommige omstandigheden of
componenten toch anders beoordeeld moeten worden.
Geadviseerd wordt dit opnieuw te inventariseren en door te rekenen als in de familieverhouding
of financiële samenstelling belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden.

Downloaden van de beschrijving Module Ak

De beschrijving van de rekentool (PDF) kan ingezien en gratis gedownload worden, zodat nagegaan kan worden of deze module ook in uw situatie kan helpen bij het verlagen van de erfbelasting .

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel ” en onder ‘belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook  om geen onjuiste conclusies te trekken.

Bestel de Excel rekenmodule Ak

Laten zien wat de uitkomsten kunnen zijn van de verdeling van het vermogen ingeval van het overlijden van een alleenstaande ouder met kinderen. Deze systematiek kan ook gevolgd worden voor een ouder, waarbij de eerder overleden partner weinig tot geen vermogen naliet en er dus geen erfschulden aan kinderen open staan.

De rekenmodule Ak is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk gebruik  voor € 12,50 (incl btw).  

Aanvraag voor een uitwerking van module Ak

Omdat niet iedereen handig is in het gebruik van dergelijke programma’s is er per module een invulformulier beschikbaar aan de hand waarvan bij Ad Arma die module ingevuld wordt en de uitkomst als PDF  wordt teruggemaild. 

Stap 1. Lees vooraf wel de beschrijving P.1 zodat duidelijk wordt welke gegevens belangrijk zijn.

Stap 2:Ga naar aanvraag P.1 vul het formulier in en verstuur.

Stap 3: voor de korting van € 5 ga naar Doneer  voor een kleine gift aan ‘Metakids’.

Stap 4: opdrachtbevestiging, hierna volgt vanzelf de betaling. 

Voor deze service bedraagt de vergoeding € 25,- (incl btw), na een donatie aan Metakids € 20,-

Gezamenlijk steunen we de Stichting Metakids

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te doen. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u heeft een kortingbon van € 5,-.