Module B.1 planning met langstlevende partner

Voorbeeld in het rekenmodel

In dit rekenmodel is een voorbeeld uitgewerkt, waarin uitgegaan wordt van een woning, met een kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal € 170.000.

De nalatenschap is hierbij 50% van het vermogen van € 170.000 dus € 85.000 te verdelen over de partner en 2 kinderen. Door het langstlevende principe blijft het vermogen bij de overblijvende partner en krijgen de kinderen een vordering op de partner.

Het kindsdeel blijft onder de vrijstellingen waardoor er geen erfbelasting verschuldigd is.

Toch kan het raadzaam zijn om in een testament vast te leggen dat een bepaald deel het erfdeel wat aan de partner toevalt door te schuiven naar de kinderen of kleinkinderen, die de zelfde vrijstelling kennen als een kind, om de vrijstellingen volledig te benutten.

Hierdoor wordt de schuld van partner B aan de erven in de nalatenschap groter en zal er bij diens overlijden dus minder erfbelasting verschuldigd zijn

In de rekenmodellen is de rentevoet over de schulden aan de erven op 0 gesteld en toont dus het effect van het maximaliseren van de vrijstellingen.

 De  beschrijving van de rekenmodule B.1 is te downloaden via de produktenpagina, evenals de rekenmodule  B.1 zelf.