Module G.2 Planning overlijden langstlevende partner zonder kinderen

Module G.2 Nalatenschap en erfbelasting na overlijden langstlevende partner zonder (stief)kinderen

Laten zien wat de uitkomsten zijn van de verdeling van het vermogen van Partner B als erflater en de daaruit voortvloeiende afrekening erfbelasting. Dit zowel ingeval er voor A en B geen testament is opgemaakt   en waarbij in de verdeling rekening gehouden wordt met de vrijstellingen en andere factoren om de erfbelasting te minimaliseren. Aangeraden wordt de berekeningen voor beide partners te doen als de leeftijd sterk afwijkend is, maar ook als één of beiden nog een eigen vermogen hebben.

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel” en onder “belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook door om geen onjuiste conclusies te trekken.

De beschrijving (pdf) G.2 is te downloaden via de download pagina, en de rekenmodule  G.2 via de producten pagina.

n dit rekenmodel is een voorbeeld uitgewerkt , waarin wordt uitgegaan van een gemeenschappelijk vermogen bestaande uit een woning, met een kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal € 350.000. Partner A beschikt nog over een eigen spaargeld (uit erfenis) van 40.000; partner B kostbaarheden (familie-sierraden/kunstvoorwerpen) van Partner A heeft nog 1 in leven zijnde zuster (geen kinderen) en 2 overleden broers, samen 4 kinderen. Deze familie van partner A kan alleen van partner B erven als deze hen in het testament heeft opgenomen. 

Partner B heeft nog 2 in leven zijnde broers, samen 3 kinderen. 1 overleden zuster met 3 kinderen. Deze familie van partner B kan alleen van partner A erven als deze hen in het testament heeft opgenomen.

In het voorbeeld dat is uitgewerkt in modules G.1 en G.2 worden in de testamenten de broers en zusters van beide partners gelijk bedeeld.
Om de toekomstige erfbelasting te verminderen is in dit voorbeeld het erfdeel voor partner B, verminderd met de som van de toekenningen aan familieleden van alle broers en zusters ter grootte van de vrijstelling per persoon..

Ingeval een of beide ouders van partner B nog in leven zijn is het financieel aantrekkelijk om ook hen in de nalatenschap op te nemen gezien de hogere vrijstelling van € 51.053 en vervolgens middels schenkingen (binnen de grenzen van de vrijstellingen) in jaarlijkse stappen uit te keren aan diens kinderen en kleinkinderen. Vermindert de erfbelasting met ca € 15.000.

Uitwerking met afwijkende verdeling in testamenten van beide partners

In G.1 is vervolgens een testamentair alternatief uitgewerkt waarbij van het erfdeel
partner A voor de langstlevende partner € 60.600 is doorgeschoven naar de
broers/zusters en diens kinderen en kleinkinderen, om zo maximaal van de
vrijstellingen te profiteren.

Uw persoonlijke uitwerking

Door uw vermogenscomponenten, erfgenamen en testamentaire wensen in te vullen krijgt u een
beeld hoe het in uw situatie geregeld kan zijn.

Belangrijk

Overleg met de notaris of de gemaakte keuzes juist zijn alvorens een en ander in het testament
vast te leggen dan wel dit te laten aanpassen. Mogelijk dat sommige omstandigheden of
componenten toch anders beoordeeld moeten worden.
Geadviseerd wordt dit opnieuw te inventariseren en door te rekenen als in de familieverhouding
of financiele samenstelling belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden.

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te verstrekken. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u kunt deze module downloaden met € 5,- korting.