Module Az Planning voor alleenstaande geen kinderen

Module AZ Overlijden van alleenstaande zonderen kinderen

Laten zien wat de uitkomsten kunnen zijn van de verdeling van het vermogen ingeval van het overlijden van een alleenstaande zonder kinderen. 

In dit geval zijn de broers en zusters en diens nakomelingen de wettelijke erfgenamen.

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel ” en onder ‘belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook  om geen onjuiste conclusies te trekken.

De beschrijving is te downloaden via de download pagina en de rekenmodule AZ vanaf de producten pagina.

Voorbeeld in rekenmodule AZ

In dit rekenmodel is een voorbeeld opgenomen, waarin is uitgegaan van een woning, met een
kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal €  280.000.

Door het ontbreken van eigen nakomelingen en zonder testament komen nu de ouders van
de overledene en hun afstammelingen in beeld. In het voorbeeld zijn er 2 broers en zusters
nog in leven, is er 1 overleden met 3 kinderen. Het vermogen wordt dus opgesplitst in 3 delen, waarvan 1 deel weer in 3 delen. 

Zonder testament dan met een testament dat de wettelijke verdeling volgt, is in dit voorbeeld aan erfbelasting ca € 81.300 verschuldigd.

Uitwerking met afwijkende verdeling in een testament.

Wordt een deel van het aandeel van de broers en zusters  doorgeschoven naar diens (klein) kinderen om gebruik te kunnen maken van de vrijstellingen voor (klein)kinderen en enkele legaten aan goede doelen wordt de belastingclaim ca 15% verlaagd naar ca € 68.000.

Als de uiteindelijke belastingclaim veel hoger uitvalt dan als wenselijk gezien wordt, en de
verwachting is dat er voldoende inkomen en vermogen is om reeds bij leven aan toekomstige erfgenamen kleine schenkingen (binnen de vrijstellingen voor schenkingen) te doen, kan daarmee de toekomstige belastingclaim aanzienlijk verlaagd worden. Dit heeft ook nog positieve effecten voor de belastingclaim voor box3 in de inkomstenbelasting.

Door in de rekenmodule uw vermogenscomponenten, erfgenamen en testamentaire wensen in te vullen krijgt u een beeld hoe het in uw situatie geregeld kan zijn.

Belangrijke aandachtspunten

Overleg met de notaris of de gemaakte keuzes juist zijn alvorens een en ander in het testament
vast te leggen dan wel dit te laten aanpassen. Mogelijk dat sommige omstandigheden of
componenten toch anders beoordeeld moeten worden.

Geadviseerd wordt dit opnieuw te inventariseren en door te rekenen als in de familieverhouding of
financiële samenstelling belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden.
Een levenstestament kan uitkomst bieden ingeval de alleenstaande door ziekte of ongeval niet zelfstandig meer beslissingen kan nemen, door aanwijzen van volmachthouder. Met de bevoegdheid de woning te verkopen of te verhuren als een terugkeer naar de eigen woning
onwaarschijnlijk geacht wordt.  Zie opmerkingen bij www.adarma.nl/levenstestament

Uitsluitend te gebruiken binnen de familiekring van de koper en niet overdraagbaar aan derden.

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te doen. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u kunt deze module downloaden voor slechts € 5  in plaats van € 10 !!