Over Ad Arma BV

In de periode 1990- 2018 was onze kerntaak het zorgdragen voor een solide  ICT-platform bij de kleinere onderlinge verzekeraars. Het voelt goed om die kennis en ervaring nu op andere gebieden te kunnen inzetten.

Een kleine stukje historie

Ad Arma BV heeft begin jaren 90 van de vorige eeuw het voortouw genomen om met en voor een groep kleinere verzekeraars  een start te maken met de ontwikkeling van eigen programmatuur voor kleinere verzekeraars in Nederland; gaandeweg werd dit een volwaardig pakket en zijn nagenoeg alle kleinere onderlinge verzekeraars in Nederland hiervan gebruik gaan maken.

Na ruim 25 jaar is dit pakket overgenomen door de SOM-verzekeringsgroep en uitbesteed aan een grote ICT-speler in de markt waardoor de continuïteit beter gewaarborgd is en nieuwe ontwikkelingen sneller opgepakt kunnen worden, zoals een cloud-omgeving en verdere digitalisering van de informatiestromen.

Een nieuwe richting

Om met alle kennis en ervaring achter de horizon te verdwijnen bleek geen optie. Vandaar het idee om op bepaalde gebieden  een informatiecentrum op te zetten en langs die weg particulieren en kleinere ondernemingen soms gratis en soms tegen zeer geringe bedragen van mogelijk relevante informatie te voorzien.

De verschillende kennisgebieden worden gesteund door:

  • Financiële, accountancy, ICT en management opleidingen
  • EDP auditing VU- Amsterdam (1985-1988)
  • Compliance opleidingen (2006-2010)
  • Wft Inkomen, Vermogen & Pensioenen (sinds 1967 t/m PE 2022)
  • PBM Expert Consultant Mavim (2012-2014)