Module P.2 Planning bij overlijden langstlevende ouder

Module P.2 Na overlijden langstlevende ouder

Rekentool voor de financiële gevolgen bij de vererving zonder en met testament en
signalering mogelijke knelpunten en alternatieven. 

 

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel” en onder “belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook door om geen onjuiste conclusies te trekken.

De beschrijving (pdf) B.2 is te downloaden via de download pagina, en de rekenmodule  B.2 via de producten pagina.

In dit rekenmodel is het voorbeeld van P.1 overgenomen, waarin is uitgegaan van een woning,
met een kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal € 170.000. Door de waardestijging van de
woning is nu het vermogen € 215.000. Partners A & B hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen.
In de nalatenschap van partner B is nog begrepen een vordering van de klnderen uit de
nalatenschap voor de eerder overleden partner A, waarbij de 50% van het vermogen van €
170.000 dus € 85.000 is verdeeld over de partner en 2 kinderen, volgens de wettelijke verdeling.
(zie het voorbeeld in rekenmodule P.1) Het kindsdeel bleef onder de vrijstellingen waardoor er geen erfbelasting verschuldigd is.

Wanneer ook de nalatenschap van partner B afgewikkeld wordt volgende de wettelijke verdeling
(zonder of met testament), dan is uiteindelijk ca € 10.500 aan erfbelasting verschuldigd.

Uitwerking met afwijkende verdeling in testamenten van beide partners

In P.1 is vervolgens een alternatief uitgewerkt waarbij van het erfdeel voor de langstlevende
partner € 28.000 is doorgeschoven naar kinderen en kleinkinderen, om zo maximaal van de vrijstellingen te profiteren. Hierdoor wordt de schuld van partner B aan de erven in de nalatenschap groter en daalt het vermogen van partner B zal er bij diens overlijden dus minder erfbelasting verschuldigd zijn.
Wordt dit principe ook toegepast in de nalatenschap van partner B, dus maximaal profiteren van
de vrijstellingen, dan daalt de erfbelasting van ca € 10.500 tot ca € 3.500.

Uw persoonlijke uitwerking

Door uw vermogenscomponenten, erfgenamen en testamentaire wensen in te vullen krijgt u een
beeld hoe het in uw situatie geregeld kan zijn.

Belangrijk

Overleg met de notaris of de gemaakte keuzes juist zijn alvorens een en ander in het testament
vast te leggen dan wel dit te laten aanpassen. Mogelijk dat sommige omstandigheden of
componenten toch anders beoordeeld moeten worden.
Geadviseerd wordt dit opnieuw te inventariseren en door te rekenen als in de familieverhouding
of financiele samenstelling belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden.

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te verstrekken. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u kunt deze module downloaden met € 5,- korting.