Module P.2 Planning bij overlijden langstlevende ouder

Module P.2 Na overlijden langstlevende ouder

Voorbeeld in dit rekenmodel

In dit rekenmodel ( P.1 en P.2) is een voorbeeld uitgewerkt, waarin de partners 3 eigen kinderen hebben,  waarvan 1 overleden met 2 kleinkinderen, 1 stiefkind en daarnaast nog 3 andere kleinkinderen (totaal 5 dus). En met een gemeenschappelijk vermogen bestaande uit een woning, met een kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal € 300.000. Verder hebben beide partners ook nog een klein bedrag aan eigen vermogen.

Uitwerking volgens wettelijke verdeling

In dit rekenmodel is het voorbeeld van P.1 overgenomen, waarin is uitgegaan van een woning,
met een kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal € 300.000. Door de waardestijging van de
woning is nu het vermogen € 320.000. 
In de nalatenschap van partner B is nog begrepen een vordering van de kinderen uit de nalatenschap voor de eerder overleden partner A, waarbij de 50% van het vermogen van € 300.000 dus € 150.000 is verdeeld over de partner en  kinderen, volgens de wettelijke verdeling.
(zie het voorbeeld in rekenmodule P.1)

Wanneer ook de nalatenschap van partner B afgewikkeld wordt volgende de wettelijke verdeling (zonder of met testament), dan is uiteindelijk ca € 12.500 aan erfbelasting verschuldigd.

Uitwerking met aangepaste verdeling in testamenten beide partners

In P.1 is vervolgens een alternatief uitgewerkt waarbij van het erfdeel voor de langstlevende
partner €  34.400 is doorgeschoven naar kinderen en kleinkinderen, om zo maximaal van de vrijstellingen te profiteren. Hierdoor wordt de schuld van partner B aan de erven in de nalatenschap groter,  daalt dus het vermogen van partner B en zal er bij diens overlijden dus minder erfbelasting verschuldigd zijn.

Worden behalve de kinderen ook de klein en eventueel achterkleinkinderen in de nalatenschap van partner B opgenomen, dus maximaal profiteren van die vrijstellingen, dan daalt de erfbelasting van ca € 12.500 tot  € 0.

Omzetten naar uw persoonlijke situatie

Door de in de module uw vermogenscomponenten, erfgenamen en testamentaire wensen in te vullen, krijgt u in beeld hoe de mogelijke verdeling en daaruit voortvloeiende erfbelasting zal uitvallen en welke ruimten er zijn om die erfbelasting te verlagen. 

Belangrijke aandachtspunten

Overleg met de notaris of de gemaakte keuzes juist zijn alvorens een en ander in het testament
vast te leggen dan wel dit te laten aanpassen. Mogelijk dat sommige omstandigheden of
componenten toch anders beoordeeld moeten worden.
Geadviseerd wordt dit opnieuw te inventariseren en door te rekenen als in de familieverhouding
of financiële samenstelling belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden.

Downloaden van de beschrijving Module P.2

De beschrijving van de rekentool (PDF) kan ingezien en gratis gedownload worden, zodat nagegaan kan worden of deze module ook in uw situatie kan helpen bij een verlagen van de erfbelasting.

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel” en onder “belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook door om geen onjuiste conclusies te trekken.

Bestel de excel rekenmodule P.2

Rekentool voor de financiële gevolgen bij de vererving zonder en met testament en signalering mogelijke knelpunten en alternatieven. 

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel” en onder “belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook door om geen onjuiste conclusies te trekken.

De rekenmodule P.2 is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk gebruik  voor € 12,50 (incl btw).  

Aanvraag voor een uitwerking van module P.2

Omdat niet iedereen handig is in het gebruik van dergelijke programma’s is er per module een invulformulier beschikbaar aan de hand waarvan bij Ad Arma die module ingevuld wordt en de uitkomst als PDF  wordt teruggemaild. 

Stap 1. Lees vooraf wel de beschrijving P.2 zodat duidelijk wordt welke gegevens belangrijk zijn.

Stap 2:Ga naar aanvraag P.2 vul het formulier in en verstuur.

Stap 3: voor de korting van € 5 ga naar Doneer  voor een kleine gift aan ‘Metakids’.

Stap 4: opdrachtbevestiging, hierna volgt vanzelf de betaling. 

Voor deze service bedraagt de vergoeding € 25,- (incl btw), na een donatie aan Metakids € 20,-

Gezamenlijk steunen we de Stichting Metakids

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te verstrekken. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u heeft een kortingsbon van € 5,-.