Een nieuwe richting!

Nu de periode achter ons ligt, waarbij de ICT  bij de kleine verzekeraars de kerntaak was, kunnen we de kennis en ervaring op andere gebieden inzetten.

Erfenis planning

Na een spaarzaam leven moeten de opgebouwde financiële reserves niet onnodig opgaan aan belastingclaims.

Wel of geen (goed) testament kan zelfs bij geringe vermogens enkele duizenden euro’s verschil uitmaken!

Levenstestament

Het leven verloopt zelden als gepland en handels onbekwaam worden door een zeer ernstige gebeurtenis, ongeval of ziekte, heeft ook nog financiële  gevolgen.

Een levenstestament kan de pijn niet verzachten wel enige verlichting brengen.

Pensioen

Ook op onze ‘oude’ dag willen we nog leuke dingen kunnen doen.

Tijdig nadenken over je pensioen en keuzes maken zijn bepalend voor een goed pensioenplan.  

Maar hoe pak je dat aan?

Compliance

De bedrijfsvoering laten aansluiten op wet en regelgeving wordt steeds belangrijker.   Juridische procedures en conflicten kunnen funest zijn voor de onderneming, groot en klein.

Risicomanagement

Zin of onzin voor kleine ondernemingen?  Nadenken erover is altijd zinvol, maar overdrijven en onderschatting liggen op de loer. Vinden van een balans is cruciaal tegen zo laag mogelijke kosten. 

ICT  conflicten

Afhankelijk zijn van automatisering en de ICT dienstverleners,  heeft ook vaak conflicten tot gevolg.  Storingen en andere problemen in de ICT zijn een bron van ergernis. 

De intentie is om in een paar stappen bij te dragen aan een duidelijke beeldvorming en oplossingsrichting. 

Verkenning naar de uiteindelijke vraagstelling

Verkenning naar mogelijkheden en alternatieven

Selectie van opties en gevolgen

Evaluatie welke keuzes bepalend zijn en actieplan opstellen.