Een nieuwe richting met nieuwe activiteiten!

Erfenis planning

Na een spaarzaam leven moeten de opgebouwde financiële reserves niet onnodig opgaan aan belastingclaims. Wel of geen (goed) testament kan zelfs bij geringe vermogens enkele duizenden euro’s verschil uitmaken! Zelf uitrekenen wat de gunstigste variant is?  Dat kan eenvoudig met een van onze modules uit  “Zicht en Grip op vererving nalatenschap”.  De uitkomsten zullen u verder helpen. Lees verder ..

Levenstestament

Het leven verloopt zelden als gepland en handels onbekwaam worden door een zeer ernstige gebeurtenis, ongeval of ziekte, heeft ook nog financiële  gevolgen. Dus is het slim als iemand anders voor jou beslissingen mag nemen. Een levenstestament kan het persoonlijk verdriet niet verzachten maar wel meer zekerheid bieden in het opvolgen van uw wensen als u zelf niet meer kan beslissen.  Lees verder ..

Pensioen

Op onze ‘oude’ dag willen we nog leuke dingen kunnen doen en daar ook de middelen voor hebben. Dat gaat helaas niet vanzelf. Dus op cruciale momenten  nadenken over je pensioenopbouw en de mogelijkheden om dit op te krikken, is noodzakelijk voor het maximeren van het pensioen. Maar hoe sta je er nu voor en hoe pak je dat aan? Lees verder ..

Compliance

De bedrijfsvoering laten aansluiten op wet en regelgeving wordt steeds belangrijker.  Ook om dit te doen binnen een acceptabel budget,   Juridische procedures en conflicten kunnen funest zijn voor de onderneming, groot en klein. We zijn nu nog doende met het verzamelen en structureren van informatie

Risicomanagement

Zin of onzin voor kleine ondernemingen?  Nadenken erover is altijd zinvol, maar overdrijven en onderschatting liggen op de loer. Vinden van een balans is cruciaal tegen zo laag mogelijke kosten. We zijn nu nog doende met het verzamelen en structureren van informatie.

ICT  conflicten

Afhankelijk zijn van automatisering en de ICT dienstverleners,  heeft ook vaak conflicten tot gevolg.  Storingen en andere problemen in de ICT zijn een bron van ergernis. We zijn nu nog doende met het verzamelen en structureren van informatie.

Ondersteunen van onderzoekstrajecten.

De intentie is om voor de genoemde aandachtgebieden met enkele informatieclusters een bijdrage te kunnen leveren aan een meer gedetailleerde beeldvorming en mogelijke  oplossingsvarianten. Opties worden toegelicht, maar er worden geen keuzes gemaakt. De geboden informatie is vrij breed opgezet en wellicht kan een deel daarvan ook  daadwerkelijk als een oplossingsvariant gezien worden. Hetgeen evenwel niet inhoudt dat dit als het advies van AdArma aangemerkt mag en kan worden; daarvoor dienen immers zowel de inventarisatie van de eigen situatie als de mogelijke oplossingsvarianten geverifieerd en gevalideerd te worden. Raadpleeg hierbij altijd een specialist die uw situatie en vraagstelling beoordeeld en inhoudelijk kan adviseren..