Aanvraag uitwerking nalatenschap module G2

Omdat niet iedereen bekend is met het gebruik van Excelprogramma’s is per module een invulformulier beschikbaar, aan de hand waarvan wij die module zullen invullen en de uitkomst in PDF toesturen.

De vergoeding voor deze service bedraagt gedurende de introductie periode € 25,- (incl btw); na een vrijwillige donatie aan Metakids van minimaal € 10,- heeft u een korting van € 5,-.

Disclaimer

Onderstaande gegevens worden aangereikt door de verzoeker en vormen de basis voor de gevraagde berekeningen en zijn dus bepalend voor de uitkomsten. Die uitkomsten kunnen uiteraard niet aangemerkt worden als een advies, maar als een prognose als de betreffende gegevens de feitelijke situatie dicht benaderen.
De uitkomsten zijn de verschuldigde erfbelasting bij een wettelijke verdeling (aan de eigen kinderen) en de berekende erfbelasting als alle mogelijke vrijstellingen worden benut en eventuele legaten aan goede doelen.

  Lees voor het invullen de pagina’s toelichting, vermogen en erfgenamen uit deze module G.2.


  Opgave overleden broers/zusters en nazaten (optioneel)  ]

   

  Na verzending zal de aanvraag in behandeling worden genomen na ontvangst van de desbetreffende betaling; wilt u in aanmerking komen voor een korting van € 5,- doneer dan eerst minimaal € 10,- aan Stichting Metakids, alvorens naar de betaling door te klikken.

  voor bijzonderheden stuur een bericht naar het emailadres:

  vragen@adarma.nl of ted@adarma.nl

  Ad Arma bv/ Ted Schuijt Waverbancken 59, 3645 VR Vinkeveen (+31629411444)