Een nieuwe richting

Na bijna 30 jaar ICT dienstverlening aan de kleinere Onderlinge verzekeraars, waaronder bouw en onderhoud van Oase, is het tijd voor nieuwe uitdagingen.

Pensioen

Geen duidelijk beeld hoe dit eruit ziet?

Belangrijk genoeg om daar eens in te duiken?

Behoefte aan een second opinion?

Behoefte aan een ervaringsdeskundige (zelf gepensioneerd) tevens een Wft gecertificeerde adviseur Pensioenen?

Risicobeheersing

Voor grote en kleine ondernemingen een uitdaging om dit op een zo effectief mogelijke wijze in te richten en te monitoren.

Inventariseren en structuur aanbrengen is een uitdaging, waarbij hulp soms nodig kan zijn om op het juiste spoor te blijven.

Compliance

Het kunnen aantonen dat er voldaan wordt aan de toepasselijke wet en regelgeving is eveneens een uitdaging.

De mogelijkheid wordt geboden om tegen een bescheiden honorarium deze vraagstukken met U door te nemen en U te ondersteunen in de te maken keuzes die toekomstbestendig zijn.