Zicht op vererving nalatenschap

“Het leven is niet eeuwig en eindigt veelal onverwacht;

en soms zelfs tijdens het leven raak je de grip hierop kwijt.

Sta stil bij de mogelijke gevolgen en demp  onnodige financiële last.

Vraag is: hoe?

Punt 1: “85% van de 60+ ers heeft geen idee hoe het dat zit!”

zicht op vererving nalatenschap

Punt 2:  Spaarzame senioren zijn bij overlijden nogmaals een melkkoe voor de staat.

Onder de 60-plussers heeft een grote groep een eigen woning, met lage tot geen hypotheek en wat spaargeld. Bij overlijden van een van de partners valt diens vermogensdeel in de nalatenschap en zal er veelal dus ook erfbelasting betaald moeten worden. Het blijkt dat maar weinig 60-plussers zich in die materie verdiept en bepaalde keuzes gemaakt hebben om dit zo laag mogelijk te houden.  

Punt 3: Vaak is er wel een testament, maar niet nagedacht over mogelijkheden om op de erfbelasting te besparen.

Voorzichtigheid is geboden met informatie op internet, sommige websites hebben verouderde informatie of zijn onvolledig.  Er zijn verschillende websites waar u online een standaard testament kunt laten opmaken en laten passeren bij een notaris, vaak tegen lage tarieven; dat is gunstig als u maar zeker weet dat hetgeen u laat vastleggen ook daadwerkelijk aansluit op uw wensen en de gevolgen. Als u later vaststelt dat toch met bepaalde aandachtspunten  onvoldoende rekening is gehouden, is een nieuwe gang naar de notaris  en dus extra kosten onvermijdelijk.

Op de websites van menig notaris en bij www.belastingdienst.nl kunt u veel terug vinden, maar ook op de sites van  www.plusonline.nl/erven-en-schenkenwww.anbo.nl/inkomen/dossier-nalatenschap-en-testament  en www.consumentenbond.nl/erven-schenken wordt een heldere en ook uitvoerige uitleg gegeven.

Punt 4:  Praktische hulpmiddelen om zelf berekeningen uit te voeren op een nalatenschap zijn er nog niet.

Het blijft een hele klus om uit te zoeken en door te rekenen hoe dat in uw situatie zou kunnen uitpakken. Omdat in 90% van de nalatenschappen geen bijzondere vermogens en/ of erfrecht elementen voorkomen, kan een rekenmodel een uitkomst bieden, mits daarin ook rekening gehouden wordt met de wettelijke en belastingtechnische kaders.

Deze rekenhulpen zijn opgezet om de effecten van verschillende alternatieven zichtbaar te maken en zijn uitdrukkelijk geen adviesinstrument. De uitkomsten zijn geheel afhankelijk van door u ingevulde gegevens. Raadzaam is om de uitwerkingen te bespreken met de notaris die met en voor u het testament opmaakt.

Punt 5:  De door Ad Arma bv1)  ontwikkelde tools ‘Zicht op vererving nalatenschap’ maken zichtbaar wat de effecten kunnen zijn.

Ad Arma BV  heeft recentelijk enkele modellen ontwikkelt die u helpen bij deze verkenning. En zichtbaar maken wat onder de huidige stand van zaken, volgens erfrecht of testament, aan uw erfgenamen toevalt en aan belasting moet worden afgedragen. Maar ook wat de effecten zijn als u hierin andere keuzes maakt die een lagere belastingafdracht tot gevolg heeft.

De rekenmodellen bevatten een eenvoudig voorbeeld dat u verder geheel kunt omzetten naar uw persoonlijke situatie en wensen.

Met de aanschaf van de rekenmodules steun je Stichting Metakids

Met het “project oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma bv een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken naar metabole ziekten.

Metabole ziekten zijn één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Veel kinderen halen hun eerste verjaardag niet eens.

www.metakids.nl/metabole-ziekten

De rekenmodellen worden beschikbaar gesteld tegen een kleine kostenvergoeding.. Doneer minimaal € 10,- en u kunt een module downloaden voor slechts € 4,96 in plaats van € 9,92 !!

Benieuwd hoeveel uw nabestaanden aan erfbelasting zouden moeten betalen en hoe u dit kunt verlagen? Er zijn afhankelijk van uw situatie een drietal modules beschikbaar.

Nalatenschap en erfbelasting voor:

A    een alleenstaande ouder

P.1 een langstlevende partner

P.2  na overlijden langstlevende ouder

1) Ad Arma BV bouwde van 1985 tot 2018 financiële en technische programma’s voor de kleinere verzekeringsmaatschappijen in Nederland en daar buiten. Heeft de expertise zowel op IT-vlak als wetstechnisch voor het omzetten van complexe vraagstukken in eenvoudige oplossingen. Naast Nalatenschap annex erfbelasting zijn de andere aandachtsgebieden, pensioen en het levenstestament en voor kleine ondernemingen compliance en risicomanagement.