Risicomanagement

Een verscheidenheid aan externe en/of interne gebeurtenissen kunnen de normale bedrijfsvoering in meer of mindere mate ernstig verstoren. Het in kaart brengen van het scala aan risico’s, met hun impact op de bedrijfsvoering, kan helpen bij het opstellen van scenario’s om de impact te minimaliseren.

Uiteraard is de ene bedrijfstak gevoeliger voor een bepaalde verstoring dan een andere, maar ook interne componenten kunnen een grote rol spelen.