Compliance

Compliant zijn: de bedrijfsvoering (integer gedrag en interne regelgeving) binnen de organisatie is in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Gedegen kennis van de relevante wet en regelgeving voor de onderneming is dus noodzakelijk.

Voor elke onderneming ( van beursgenoteerde tot kleine mkb-er) is het een uitdaging om dit compliance vraagstuk op te tuigen en onderhouden tegen zo laag mogelijke kosten en toch het gewenste inzicht te leveren .

Evenals een adequate beschrijving van de integratie van de relevante wet en regelgeving in de bedrijfsvoering (beleid en richtlijnen) waardoor de opvolging zichtbaar gemaakt wordt.

Tot slot een beschrijving en draaiboek van het monitoren (periodiek onderzoek) van en rapporteren over de naleving van de compliance richtlijnen.

Zicht krijgen op relevante wet en regelgeving, voor elke branche kan dit anders zijn. Veelal is er ook Europese regels van toepassing.

Verken welke betrouwbare bronnen kunnen aangeboord worden en welke partijen kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Onderzoek met welke middelen dit gedocumenteerd kan gaan worden tegen zo laag mogelijke kosten.

Voor de verschillende fases worden verwijzingen aangereikt naar betrouwbare en nuttige bronnen.