Pensioen

…..

De vraagstukken rondom het pensioen zijn zelfs voor specialisten complex en door vele onzekerheden lastig uit te leggen wat al die factoren kunnen betekenen voor iemands pensioen en/of nabestaandenpensioen. Eigenlijk een pleidooi dit regelmatig (eens in de 3-4 jaar) en bij elke impactvolle gebeurtenis ( veranderen van werkkring, samenwonen, scheiden, gezinsuitbreiding, etc) door te laten rekenen

Pensioen(aanspraken) opbouwen: Een deel van je salaris aangevuld met een bijdrage van werkgever wordt apart gezet bij pensioenfonds of verzekeraar.

Vermogen (als pensioenpot) opbouwen: Zelf sparen en/of beleggen met het doel dit na de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen besteden als aanvulling op AOW en Werkgeverspensioen.

Door vrij sparen en/of beleggen vermogen opbouwen, vrij besteedbaar voor bijzondere zaken toekomstige schenkingen, zowel voor als na pensioendatum.